Генератор на озон

Генераторът на озон е устройство, използвано за производство на газ озон (O3).Озонът се разлага лесно и не може да се съхранява.Той трябва да се приготви и използва на място (краткосрочно съхранение може да се извърши при специални обстоятелства), така че генераторите на озон трябва да се използват на всички места, където може да се използва озон.Генераторите на озон се използват широко в питейната вода, канализацията, промишленото окисляване, обработката и консервирането на храни, медицинския синтез и стерилизацията на космоса.Озонът, произведен от генератора на озон, може да се използва директно или може да участва в реакцията чрез смесване с течност чрез смесително устройство.Озонът се произвежда от керамична плоча на принципа на висока честота и високо налягане.Източникът на газ е въздух, без други суровини.Използвайте широкоспектърната, високоефективна и бърза стерилизираща функция на озона, за да стерилизирате въздуха в помещенията, да окислявате и денатурирате протеиновата обвивка на бактерии, гъбички и други бактерии, като по този начин убивате бактериални пропагули и спори, вируси, гъбички и др. токсични съставки (като формалдехид, бензен, амоняк, дим и органични вещества с миризма) предизвикват окислителни реакции, за да елиминират миризмата и да освободят нейната токсичност.